Amdanom ni

English
Rydym yn gwrando - mae gennym dîm sy'n brofiadol ym mhob sgil cyfathrebu sy'n bodoli. Rydym yn credu mai'r pwysicaf o'r rhain yw'r gallu i wrando. Byddwn yn eistedd gyda chi i wrando beth yw eich anghenion, nodau ac amcanion cyn i ni argymell unrhyw beth. Rydym yn hawdd sgwrsio â ni - A dweud y gwir mae nifer yn dal y gred bod y rhai sy'n gweithio mewn marchnata a digwyddiadau yn meddwl yn fawr o'u hunain. Bydd ein cleientiaid yn dweud yn wahanol wrthych.

Nid ydym yn sychlyd - Mae ein pobl yn ddawnus, hyderus, creadigol ac yn arbenigwyr yn eu maes. Ond yn bwysicach fyth rydym bob amser yn gweithio gyda gwen. Pan rydych yn gweithio gyda ni rydych yn cael y bobl. Mawr obeithiwn fod hynny yn beth da.

Rydym yn Gymru - Ac yn falch iawn o hynny hefyd. Mae'n cael ei adlewyrchu yn ein gwasanaeth dwyieithog ac yn hanfodol yn ein hagwedd. Rydym yn real, onest a rhai sy'n siarad heb flewyn ar dafod, heb unrhyw arlliw o'r 'fflwff' y mae pobl yn ei gysylltu â'n diwydiant.